Дефіцит заліза

  • Українська назва: Дефіцит заліза
  • Російська назва: Дефицит железа
  • Латинська назва:

Класифікація:
  • Ряд:
  • Родина:
  • Пік активності:

Де спостерігаються симптоми:
На стеблі
На листях
На квітках
На пагонах
Препарати

Загальні відомості та цікаві факти про Дефіцит заліза

Залізо входить в склад найважливіших ферментів. Бере участь в процесі дихання рослин, синтезі хлорофілу і обміні речовин. Симптоми дефіциту проявляються на молодих листках, які набувають лимонно-жовтого відтінку, при чому старі листки не змінюють забарвлення. Можливе відмирання тканин, некроз по краях сильно вражених листків. Жилки залишаються зеленими. Стебла коротші і тонші.

Дефіцит заліза спричиняє хлороз листків, гальмується фотосинтез і дихання рослини. Це стається через те, що залізо переносить електрони при диханні, фотосинтезі, відновленні азоту і сірки. Воно входить до складу каталази, пероксидази, цитохромних систем, бере участь у синтезі хлорофілу. Також залізо бере участь в процесах обміну речовин, є складовою ферментів, які відіграють важливу роль в окислювально-відновлювальних реакціях. У тканини рослин залізо надходить у формі іонів Fe2+ і Fe3+, а також – у вигляді молекул хелатних сполук, щоправда у незначній кількості. Приблизно 80% заліза концентрується у листках рослини.

Дефіцит заліза проявляється у вигляді помітних білястого, блідо-зеленого або жовтого забарвлення тканин листка між жилками. 

На ріст листів дефіцит заліза впливає в меншій мірі. Розподіл клітин і уповільнення росту проявляються лише за гострої недостачі заліза. Найбільш значні зміни проходять в пластидному апараті листків. Пластиди зменшуються в розмірах, система тилакоїдів скорочена. Синтез білка в хлоропластах і цитоплазмі пригнічується, причому, в перших - сильніше.

В результаті дефіциту пригнічуються листки, гілки, пагони.

Симптоматика залозистої недостатності проявляється в рослинах за різних рівнів вмісту заліза в тканинах рослини. Характер симптомів різний в залежності від ґрунтових, рослинних, поживних і кліматичних факторів. Найбільш типовий симптом – міжжилковий хлороз молодих листків.

Дефіцит згодом спричиняє у трав'янистих рослин пожовтіння верхніх молодих листків, формування дрібних, слабких суцвіть. У плодових дерев відзначається всихання кінчиків гілок і пагонів.

В кінцевому випадку за гострого дефіциту заліза жилки листків бліднуть, а тканини відмирають, рослини гинуть.

Економічний ефект

Особливо сильно дефіцит заліза впливає на вміст цукрів і крохмалю в кінцевій продукції, знижуючи її вартість.Таким чином, дефіцит заліза стає фактором, що прямо впливає на фінансовий прибуток сільгосппідприємств через зниження якості і кількості підсумкового врожаю.

Важливо знати

Умови навколишнього середовища, сприятливі для розвитку – це ґрунти з показником рН вище 7,2, карбонатні, що мають важкий глинистий склад, де відбувається зв'язування заліза; піщані ґрунти з низьким вмістом гумусу і слабкою утримуючою здатністю щодо елементів живлення; високий вміст марганцю викликає дефіцит заліза. Нестача елементу відбувається також за інтенсивного розкладання і ущільнення торф'яних ґрунтів в теплицях; зайвий полив, сприяє ущільненню ґрунту; при надлишку вуглекислоти в ньому; за низьких температур в кореневій зоні.

Заходи з захисту Дефіцит заліза

Профілактика

Своєчасне застосування залізовмісних добрив усуває симптоми вапняного хлорозу і позитивно впливає на врожайність сільськогосподарських культур.

Агротехнічні 

Підживлення рослин за перших проявів дефіциту заліза. Використання залізних добрив переважно для позакореневого підживлення, оскільки в ґрунті мінеральні форми заліза швидко зв'язуються в малодоступні для рослин сполуки.